دختران فاطمی

دختران فاطمی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      با همت بچه های هیات دختران فاطمی،  برنامه های فرهنگی و مناسبتی  برای دانشجویان خوابگاه های دخترانه برگزار می گردد.