معرفی

معرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیم رسانه متشکل از جوانان خلاق در حوزه فناوری و تکنولوژی با حضور موثر در برگزاری مراسمات فرهنگی از جمله تریبون آزاد، بحث آزاد و مسابقات کتابخوانی سعی در ایجاد فضایی صمیمی در جهت ارتقای سطح فرهنگی و بصیرتی دانشجویان دارد.