وظایف

وظایف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام وظایف محوله از سوی مسئول نهاد در رابطه با درخواست‌های معاونت ستادی

 تدوین برنامه پیشنهادی سالیانه و مقطعی دفتر نهاد و براورد بوجه و ارائه به مسئول دفتر نهاد

 پیگیری و تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی نهاد به عنوان دبیر شورا

 تهیه و اماده کردن موضوعات مورد نیاز برای طرح بحث و تصویب در شورای برنامه ریزی نهاد، مانند:برنامه سالیانه

 اخذ برنامه‌های واحد خواهران و سایر واحد‌های وابسته به نهاد جهت طرح در شورای برنامه ریزی

پیگیری و تلاش جهت استفاده بهتر از مبلغان و روحانیان در دانشگاه

برنامه ریزی برای اجرای برنامه‌های مورد نظر نهاد با مشارکت مدیریت‌‌ها،کانونها، هیات‌ها و تشکل‌های دانشگاهی (استادان ودانشجویان)

حضور در جلسات دانشگاهی با نظر مسئول نهاد

برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل جلسات وفاق تشکل‌ها، هم اندیشی اساتید و........

درخواست گزارش عملکرد فعالیت‌ها از همکاران دفتر و ارائه به مسئول دفتر نهاد

پیگیری امور مربوط به اقامه نماز جماعت در دانشگاه  وواحد‌های تابعه

برقراری ارتباط عاطفی و صمیمانه با اساتید، تشکلها و دانشجویان

انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست و تسلیم گزارش کار به مقام مافوق