معرفی

معرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت دانشجویی محبان الحسین(ع) با جذب نیروهای فعال دانشجویی و استعدادهای بالقوه در حوزه های مختلف علمی، هنری و فرهنگی اقدام به فعالیت در مراسمات مذهبی و فرهنگی در طول سال نموده و نقش موثری در ایجاد ارتباط صمیمی در بین دانشجویان ایفاء می‌کند.