کانون مهدویت

کانون مهدویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون مهدویت با جذب نیروهای فعال دانشجویی و استعدادهای بالقوه در حوزه های مختلف هنری و فرهنگی اقدام به برگزاری مراسمات مذهبی و فرهنگی در خوابگاه های خواهران در طول سال نموده و نقش موثری در ایجاد ارتباط صمیمی در بین دانشجویان ایفاء می‌کند.